Om osMedarbejdereKarriereKontakt

Flere ejere i et selskab

Hvorfor kan det være ideelt med et selskab ved flere ejere?

Et selskab er ideelt, hvis man er flere ejere der ønsker at drive virksomhed sammen. Hermed undgår man den solidariske hæftelse man kender fra personlig drevne virksomheder, idet der kun er begrænset hæftelse i et selskab. Samtidig er der stor fleksibilitet i forhold til udbyttepolitik, hvis hver ejer har sit eget holdingselskab. Der kan være forskellige ønsker til, hvor meget den enkelte ejer ønsker at få ud som udbytte til endelig beskatning eller lade stå i holdingselskabet.

Ejerens rolle i selskabet

Som ejer af et selskab har man ikke pligt til at indgå i selskabets daglige ledelse. Hvis man har ønske om at spille en passiv rolle i selskabet, er der mulighed for det; det skal bare sikres, at selskabets ledelse overholder de regler i selskabsloven, der beskriver, hvordan ledelsesstrukturen i et selskab skal være. Dette betyder, at man som selskabsejer eksempelvis kan vælge at ansætte en direktør udefra. Der er dermed stor frihed til at sammensætte den ledelse, man ønsker, så længe gældende lovgivning overholdes.
Generationsskifte
Ved generationsskifte af et selskab overdrages anparter eller aktier i selskabet og ikke enkeltstående aktiver, som f.eks. en andel af varebeholdningen eller inventaret mv.

Der er mulighed for at foretage delvis overdragelse, således at alle anparter/aktier ikke overdrages på en gang. Det giver mulighed for at lave et glidende generationsskifte, hvor den, der skal overtage, overtager en større og større andel af selskabet over en given periode.
Skat i et selskab?
Den udskudte skat i et selskab udløses ikke i et glidende generationsskifte. Hermed kan selskabet holde likviditeten til den udskudte skat i selskabet og køber skal ikke finde finansiering til den udskudte skat, da han i stedet overtager skatteforpligtelsen.

Selskabet har mulighed for aktivt at fastholde nøglemedarbejdere ved at tildele anparter/aktier i selskabet som en del af aflønningen. Dette kan give medarbejderen større ejerskab og loyalitetsfølelse over for selskabet.
Dan B. Andersen

DAN B. ANDERSEN

Revisor, Afdelingsleder ReviFjord Skive
Mail: dba@revifjord.dkTlf.: 7262 2223

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram