Om osMedarbejdereKarriereKontakt

Sproget i konflikter

Omgangstonen på en arbejdsplads og dermed også dit sprog kan være medvirkende til at trappe en konflikt op eller ned. Det er f.eks. ikke alle, der forstår og værdsætter ironi og sarkasme. Nogle kan sagtens påskønne en rå men kærlig tone. Andre opfatter det anderledes og bliver ubehageligt til mode.

Måden vi taler til hinanden på kan have afgørende indflydelse på arbejdsmiljøet og trivslen.  Jo større indsigt vi har i de sproglige mekanismer, jo bedre bliver vi til at tilpasse vores sprog og spille hinanden gode. Det er en daglig øvelse at mestre et konfliktdæmpende sprog. Gevinsten er en bedre omgangsform og større personlig selvtillid i konfliktfyldte situationer.

Vær opmærksom på, at du med dit sprog kan være med til at puste til en konflikt, så den blusser op. Du kan heldigvis også hjælpe med til, at den nedtrappes. Se figurerne her:

Optrappende sprog

Hvis du vil optrappe en konflikt, skal du:
Gå efter at få ret
Gå efter personen: "Det er også bare dig, der..."
Tale i "du-form"
Fokusere på andres fejl og mangler
Fokusere på det, der er sket tidligere
Placere skyld
Angribe, dømme og vurdere
Belære
Stille krav eller forsvare sig
Generalisere ("altid" og "aldrig")
Råbe og afbryde
Bruge afvisende kropssprog: Se bort eller på uret, lægge armene over kors, pege anklagende ...

Nedtrappende sprog

Hvis du derimod vil nedtrappe en konflikt, skal du:
Gå efter sagen, den konkrete handling
Gå efter at løse konflikten
Fokusere på fremtidige muligheder
Prøve at nå til gensidig forståelse
Tage ansvar
Tale i "jeg-form"
Udforske sagen og den andens synspunkt
Give plads til forskellighed
Anmode eller ønske
Konkretisere (give eksempler)
Tale roligt og lytte til ende
Bruge imødekommende kropssprog: Se den anden, nikke anerkendende, holde armene åbne ...
Model om sprog og konflikt

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram