Om osMedarbejdereKarriereKontakt

Skatterådgivning

Kompetent skatterådgivning - det får du hos os!

Når du får lavet skatteregnskab hos ReviFjord får du kompetent skatterådgivning, vi sikrer at:
Skattelovgivningens krav er overholdt
Regnskabet danner baggrund for en kompetent rådgivning
Du som virksomhedsejer har et overblik
Vi optimerer både den private indkomst og indkomsten fra virksomheden, uanset om indkomsten kommer fra en personlig ejet virksomhed eller et selskab. Optimeringen tager altid udgangspunkt i, hvad der er bedst for kunden i den givne situation, derfor tager vi også højde for samspillet med offentlige pensioner, efterløn, sygedagpenge mv.

Skattereglerne bliver forklaret, så de er til at forstå, og vi lytter til kundens ønsker og behov – for at kunne anbefale den helt rigtige løsning for dig. Kort sagt, sikrer vi, at du hos os har adgang til stor viden indenfor det skattemæssige område.

Virksomhedsetablering og skat

Virksomhedsetableringer/-ophør samt skatteregler ved investeringer i ind- og udland er en naturlig del af vores arbejde. Vi har derudover mange års erfaring med skattesager ved Skattestyrelsen og Skatteankestyrelsen/ Landsskatteretten.

Alt fra etablering til afhændelse af din virksomhed
- vi er med hele vejen...

Skattelovgivningen ændrer sig løbende. Nye love og lovændringer kommer til. Afgørelser i skattesager får betydning for praksis. De mange ændringer medfører et behov for rådgivning, så du aldrig betaler for meget eller for lidt i skat.

ReviFjords skatterådgivere er altid opdateret omkring de nyeste skatteforhold. Derfor sikrer skatterådgivning hos ReviFjord dig også en optimeret skattemæssig disposition.
I samarbejde med vores specialiserede skatterådgivere lægger vi en skattestrategi, der inddrager den nyeste viden på området – og samtidig sikrer, at alle forhold omkring din virksomhed er tænkt ind. Nogle gange er private forhold også relevante at inddrage.

ReviFjords skatterådgivere beskæftiger sig med alle forhold omkring skat, vores rådgivning omfatter bl.a.:
Virksomhedsordning og kapitalafkastordning
Opgørelse og indberetning af skattepligtig indkomst
Biler og befordring
Skattestrategi
Formidling af viden omkring nyeste afgørelser
Håndtering af skattesager ved skatteforvaltning, ankenævn og Landsskatteretten

Registrering af virksomhed og skat

Vi hjælper dig med at registrere din virksomhed korrekt ved etablering, enten som en momspligtig eller som en lønsumsafgiftspligtig virksomhed.

Klage over skattestyrelsens afgørelser til skatteankestyrelsen

Uoverensstemmelser omkring ejendomsavance, genvundne afskrivninger, straksfradrag, udlejningsejendomme eller finansielle kontrakter – skattesager kan omhandle mange ting.

Vi har mange års erfaring med alle slags skattesager, og hjælper dig, hvis du er kommet i Skattestyrelsens søgelys. Vi hjælper med sagsbehandlingen eller med at anke afgørelserne til skatteankestyrelsen.

*Sagsomkostninger i skattesager, der ankes til Skatteankestyrelsen, refunderes fuldt ud, hvis sagen ender med, at du får medhold helt eller i overvejende grad, mens der refunderes 50 procent, hvis du ikke får medhold.

Kompetent rådgivning giver gode resultater

Vi holder os hele tiden opdateret på ny viden og lovgivning, det er med til at sikre dig en meget kompetent rådgivning, som er tilpasset din virksomhed og din situation.

Lad os tage os af:

Skattemæssige forhold vedr. selskaber
Skattemæssige forhold vedr. dødsboer. Her kan der være tale om en situation med et skattefrit dødsbo. Her kan der spares store skatter af eks. ejendomsavancer mv. Her er det meget vigtigt at vælge den rigtige skifteform, og at planlægningen af salg eller arveudlæg tænkes ind på rette tidspunkt.
Skattestrategier i den løbende drift og ved generationsskifte mv.
Skatteretslige sager og diverse skattemæssige forhold

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram