Om osMedarbejdereKarriereKontakt

Selskabsrådgivning

Kender du fordelen ved at etablere din virksomhed som et selskab?
Bør jeg oprette et selskab, og i så fald hvilken selskabstype skal jeg oprette?
Hvis det er nogle af tankerne du går med, skal du læse med nedenfor. Vi giver dig svaret på alle de tanker og spørgsmål der dukker op i forbindelse med tankerne om du skal oprette et selskab.

ReviFjord har mange års erfaring med selskabsrådgivning, og rådgiver dig i valget af den rigtige selskabsform. Vi hjælper med stiftelse af selskabet og omstruktureringer, herunder generationsskifte.

Det er løbende relevant at overveje at bruge selskaber som et led i din virksomheds strategiske udvikling.

Selskabsformen kan anvendes ved fx afdækning af risiko og indkapsling af fortjenester samt ved generationsskifte. Når du har et selskab har du en god mulighed for at afgrænse private aktiver fra dine erhvervsmæssige aktiver. Der foruden giver selskaber også andre finansieringsmuligheder og samarbejdskonstellationer ved fx flere ejere eller efterhånden som virksomhederne bliver større og større.

Hos ReviFjord tager vi alle forhold i betragtning og vejleder og rådgiver hver dag indenfor selskaber. Det gør os til eksperter på området, så tag endelig fat i os hvis du går med tankerne om at oprette et selskab.
Diagrammer på papir - Selskabsrådgivning

SELSKABSFORMER

Hvad er et selskab? Hvilke former for selskaber findes der?

Alle selskaber er kendetegnet ved, at de er selvstændige juridiske enheder, der juridisk er adskilt fra ejerne.  Det vil sige at man handler med selskabet og ikke ejerne personligt. Der findes flere forskellige former for selskaber. De mest anvendte...

LÆS MERE

FORDELE VED AT OPRETTE ET SELSKAB

Selvom der er mange fordele ved at drive virksomhed i selskabsform, bør man imidlertid være opmærksom på, at pengeinstitutterne kan kræve, at man som selskabsejer hæfter personligt for selskabets mellemværende med pengeinstituttet, dvs. hæfter med sin personlige formue og aktiver overfor pengeinstituttet. Man kommer dog aldrig til at hæfte...
LÆS MERE

STIFTELSE AF SELSKAB

Vidste du at for at stifte et anpartsselskab (ApS) kræver det en minimumkapital på 40.000 kr. og for et aktieselskab (A/S) er kapitalkravet på minimum 400.000 kr. i selskabskapital. Vi er flere gange blevet kontaktet af selskaber, som er kommet uheldigt afsted på den ene eller den anden måde. Kendetegn for disse selskaber er ofte, at de ikke har skaffet sig professionel hjælp fra en jurist eller revisor i forbindelse...
LÆS MERE

HOLDINGSELSKABER

Der er flere situationer, hvor man bør overveje et holdingselskab sammen med et driftsselskab fx ved forventningen om, at det vil gå økonomisk godt i driftsselskabet, ved flere ejere eller ved flere forretningsområder.
LÆS MERE
En bunke papir
Bord med papir

FLERE EJERE

Hvorfor kan det være ideelt med et selskab med flere ejere? Et selskab er ideelt, hvis man er flere ejere der ønsker at drive virksomhed sammen. Hermed undgår man den solidariske hæftelse man kender fra personlig drevne virksomheder, idet der kun er begrænset hæftelse i et selskab.
LÆS MERE

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE

En virksomhedsomdannelse er at omdanne sin personlig drevne virksomhed til et selskab. Der er to muligheder for at omdanne sin personlige virksomhed til et selskab - enten via en skattepligtig omdannelse eller via en skattefri omdannelse. Typisk vælges den skattepligtige omdannelse i de situationer, hvor der ikke udløses store skatter i forbindelse med omdannelser, der kan dog være situationer, hvor man vælger en skattepligtig omdannelse selvom der er en stor skat.
LÆS MERE
Rådgivning of SKAT i selvskab - Selskabsrådgivning

SKAT I SELSKABER

Hvordan er skattereglerne i et selskab? Udgangspunktet er, at marginalskatten på lønindkomst og overskud fra selvstændig virksomhed uden topskat, beskattes på lige fod med udbytte fra et selskab til den lave udbytteskat på pt 27 %, mens lønindkomst og overskud fra selvstændig virksomhed med topskat beskattes ligesom udbytte til den høje udbytteskat på pt 42 %. Så selskab skal ikke vælges af skattemæssige grunde og så alligevel.
LÆS MERE

ERKLÆRINGER

Revisor har mulighed for at afgive 4 erklæringer på årsrapporter. Med en traditionel erklæring om revision fra revisor opnår du en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udvidet gennemgang er et oplagt valg for den virksomhed i regnskabsklasse B, der ikke har behov for den sikkerhed, der følger med traditionel revision. Review gælder hvis din virksomhed ikke er underlagt revisionspligt. Her gives en mindre grad af sikkerhed. Assistance gives der ingen sikkerhed i sin påtegning af regnskabet, her opstilles regnskabet i henhold til årsregnskabsloven og sørger for at der er talt korrekt sammen.
LÆS MERE
Økonomi ReviFjord Penge Støtte

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram