Om osMedarbejdereKarriereKontakt

Ledelse af forandringer

Vær tydelig om dine forandringer

Begejstret for forandring?

Nogle mennesker er begejstrede for forandringer, mens andre hellere vil have status quo. Det er vigtigt, at du som leder kender dine medarbejdere og er opmærksom på deres behov i forbindelse med forandringer for, at du kan få succes med dit forehavende.
En gruppe mennesker der snakker sammen om forandringer

”Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller”

- Gammelt kinesisk ordsprog
Demonstration på tavle

Start med hvorfor

Som mennesker søger vi bevidst eller ubevidst efter mening. Vi har brug for at kunne se meningen med forandringer, før vi tager dem til os.

Derfor er det vigtigt, at du meget klart og tydeligt kan fortælle, hvorfor der kommer forandringer. Hvis du ved, hvad der skal ske, er det vigtigt at involvere medarbejderne så hurtigt som muligt for, at de kan blive inddraget og tage ejerskab til det nye. Derudover er selve indførelsen af noget nyt godt begyndt, når du inddrager medarbejderne i arbejdet.

Forskellige typer – forskellige behov

Nogle mennesker har blot brug for at vide, hvad der skal ske for, at de er med på forandringer. De har brug for, at du som leder er god til at forklare, hvad målet er med galskaben. Resten kommer, når det kommer. Og det kan for resten ikke komme hurtigt nok for deres vedkommende.

Andre har brug for, at du fortæller, hvem forandringerne kommer til at omhandle. De er f.eks. interesserede i, hvem de selv fremadrettet skal arbejde med – det sociale element.

Over for en tredje gruppe medarbejder er der brug for, at du udpensler, hvordan det kommer til at foregå. De har brug for tryghed i processen, og den tryghed henter de i at kende detaljerne lidt på forhånd.

Den fjerde type medarbejder har brug for at vide, hvorfor der skal ændres noget. De har brug for klart definerede forventninger, så de kan planlægge deres eget bidrag og levere det, der forventes af dem.
En gruppe mennesker underskriver et stykke papir
Henrik Neve

Forandringsledelse

Forandring skabes kun, når chefen går i spidsen !

En forandringsproces kan ikke uddelegeres, men du kan som leder finde dygtige folk at sparre med, så du får skabt den optimale proces.

Jeg bruger Lillian Hundahl som sparringspartner. Når vi sammen har lagt rammerne, er Lillian proceskonsulent på opstartsfasen.

Hun leder processen, og jeg har en fri rolle, hvor jeg fra sidelinjen er tilgængelig og kan komme med indspil til processen.

Jeg lægger på intet tidspunkt ansvaret for processen fra mig ved at inddrage Lillian.

Tværtimod følger jeg nøje med fra sidelinjen samtidig med, at jeg får tid til at tænke over gennemførselsprocessen, som jeg efterfølgende selv står for.

Henrik Neve

- Forhenværende rektor på Skive College – nuværende livsnyder
Møde om motivation og forandringer

Motivationsfaktorer

I forandringssammenhænge kan du med fordel skele til afsnittet om motivation.

Vær opmærksom på den enkelte medarbejders motivationsfaktorer. Tilfredsstil disse faktorer, og du er godt på vej.
Læs om Motivation & Ledelse

Hjælp samarbejdet på vej

Forandringer betyder ofte nye arbejdsgange og nye samarbejdspartnere for medarbejderne. Du vil sikkert opleve, at noget af din tid vil gå med at tale med medarbejderne og måske facilitere både samarbejde på tværs og nye samarbejdskonstellationer interne.

Hjælp medarbejderne til selv at finde løsninger

Med en faciliterende tilgang hjælper du medarbejderne til selv at skabe kvalificerede løsninger på nye problemstillinger. Du kan med fordel guide medarbejderne og sørge for, at de hele tiden taler sammen og sammen finder frem til de nye arbejdsrutiner. Læs mere om den coachende lederstil.

Når du faciliterer og guider medarbejderne, sætter du fokus på at få dem selv til at levere løsningerne frem for, at du kommer med den. De løsninger, medarbejderne selv finder frem til, følger de sig langt mere forpligtede til og engagerede over for – det skaber ejerskab. Det er en motiverende platform for forandringer.
Samarbejdsmøde om forandringer

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram