Om osMedarbejdereKarriereKontakt

Samarbejdsevne & social kapital

Et godt samarbejde

Godt samarbejde er baseret på gensidig tillid og respekt – både når det gælder de enkelte afdelinger men også i teams på tværs i en virksomhed eller organisation. God samarbejdsevne er kendetegnet ved, at vi tager højde for og respekterer forskelle mellem os i forhold til interesser og behov samtidig med, at vi når i mål med et resultat, alle kan anerkende.

Begrebet social kapital er et udtryk for den sammenhængskraft, en virksomhed eller organisation har. Grundtanken i social kapital er, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i virksomheden kan gavne kvalitet og effektivitet - og samtidig styrke trivsel og godt arbejdsmiljø

Social kapital:
Sammenhængskraft gavner kvalitet og effektivitet i arbejdet og styrker trivslen

Rådgivning i marken - social kapital

Social kapital

Social kapital er en ny måde at forstå, måle og tale om alt det, en virksomhed eller organisation kan udrette i kraft af gode relationer mellem medarbejdere og ledere. 

Ved at satse på tillid, retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven kan virksomheder både øge medarbejdernes trivsel og højne kvalitet, produktivitet og innovationsevne.

3 diamanter

De tre nøglebegreber i social kapital  tillid, retfærdighed og samarbejdsevne kaldes ofte ”de tre diamanter” og udgør sammen med et klart defineret mål for arbejdet kernen i godt samarbejde.

TILLID

At alle parter kan regne med hinanden, at medarbejderne har tillid til det, kolleger og ledelsen siger, og at ledelsen har tillid til, at de ansatte udfører et godt stykke arbejde

RETFÆRDIGHED

At alle parter oplever fair behandling – at ros, ris og goder bliver retfærdigt fordelt og, at ordentlighed ikke blot er et ord men omsættes til praksis i alle forhold

SAMARBEJDSEVNE

At både medarbejdere og ledelse har viljen og evnerne til at arbejde effektivt sammen om virksomhedens kerneopgave og er gode til at hjælpes ad og bruge hinandens stærke sider.

Guldkorn højner den sociale kapital

For at højne den sociale kapital gælder det om, at ledere og medarbejdere ”har det godt med hinanden” samtidig med, at de arbejder effektivt sammen om den kerneopgave, organisationen er sat i verden for at løse.

Forskellige forhold kan betragtes som guldkorn i forhold til at stimulere arbejdsmiljøet, højne den sociale kapital og dermed få mere kvalitet og effektivitet i arbejdet:
Højne medarbejdernes mulighed for at have indflydelse på arbejdet og arbejdsforhold som f.eks. arbejdspladsens indretning, flextid, rækkefølgen af arbejdsopgaver osv.
Oplevelsen af mening med selve arbejdet og forståelse af målet
Forudsigelighed – at kende planlægningen og få besked om ændringer i god tid
Oplevelsen af balance med arbejdsopgaver og egen evne til at løse arbejdsopgaverne
Opremsningen er ikke udtømmende men blot eksempler på de forhold, du som leder kan tænke ind som vigtige faktorer i arbejdet med at styrke sammenhængskraften og dermed den sociale kapital.

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handsetdiamond linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram