Om osMedarbejdereKarriereKontakt

Ansættelse af tredjelandsstatsborgere

Skal du ansætte tredjelandsstatsborgere?

Vil du gerne ansætte en udenlandsk medarbejder fra et tredjeland, der ikke har arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, skal du gøre følgende:

Vi anbefaler, at du kontakter os og søger rådgivning i forbindelse med ansættelse af medarbejdere fra tredjelande, da der gives bøder på kr. 10.000-20.000,- pr. måned, hvis reglerne ikke er overholdt.
Mejetærsker

Ansættelseskontrakt skal udarbejdes

Udarbejde en ansættelseskontrakt og evt. en boligkontrakt. Ansættelseskontrakten skal opfylde specielle vilkår, alt afhængigt af, hvilken ansættelse der er tale om.

Ønsker du hjælp til udarbejdelse af en ansættelseskontrakt er du velkommen til at kontakte Jurist Gry B. Nielsen.

Søge arbejdstilladelse og opholdstilladelse

Der skal søges arbejds- og opholdstilladelse hos SIRI inden ansættelsens start. Ansøgningen skal være indsendt og der skal være optaget biometri ved politiet eller på ambassaden i hjemlandet inden medarbejderen begynder at arbejde.

Ansøgningen kan gøres online. Der skal oprettes sagsbestillings ID og betales gebyr.

Ansøge om skattekort

Den udenlandske medarbejder skal ansøge om et skattekort og et dansk skattepersonnummer (cpr-nummer). Ansøgning om skattekort og dansk skattepersonnummer (cpr-nummer) kan kun gøres, hvis der er udarbejdet en ansættelseskontrakt. Der findes vejledning på flere sprog.

Vær opmærksom på at du som arbejdsgiver ikke kan udbetale løn til en medarbejder uden et dansk skattepersonnummer (cpr-nummer). Har medarbejderen ikke et forskudsskema, skal du som arbejdsgiver tilbageholde 8 % i AMBI og 55 % i skat.
Ansøgningen kan gøres online her.

Nyt lovforslag

Hvis ægtefællerne er ansat ved samme arbejdsgiver, vil begge ægtefæller skulle opfylde betingelsen for ansættelse som fodermestre. Dette såfremt det nye lovforslag bliver vedtaget. Lovforslaget forventes at træde i kraft i starten af 2020.
HvedemarkMarkerRådgivning om Ansættelse af tredjelandsstatsborgereMejetærskerRådgivning om Ansættelse af tredjelandsstatsborgereMajsmark

Lave bopælsregistrering

Derudover skal medarbejderen have lavet en bopælsregistrering. Udenlandske statsborgere har ret til at blive bopælsregistreret, hvis de skal være i Danmark mere end tre måneder og har et sted at bo eller et fast opholdssted. Den udenlandske statsborger skal også have lovligt ophold i Danmark. Bopælsregistrering kræver personligt fremmøde i borgerservice i den pågældendes kommune, her er det en god idé at medbringe et identitetsvidne.

I den forbindelse skal den udenlandske statsborger medbringe sin arbejds- og opholdstilladelse samt anden relevant dokumentation. Man skal anmelde sin tilflytning, senest fem dage efter man opfylder betingelserne for at blive registreret som tilflytter i Danmark.
Læs mere om bopælsregistrering her

Særligt for tredjelandsstatsborgere, som allerede HAR arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Har vedkommende arbejds- og opholdstilladelse i Danmark og er ansat som praktikant, og du ønsker at ansætte vedkommende som fodermester (1. gangs ansøger som fodermester)

Arbejds- og opholdstilladelse skal søges hos SIRI inden ansættelsens start, der kan søges online. Der skal oprettes sagsbestillings ID og betales gebyr. Der skal være optaget biometri hos politiet eller på ambassaden i hjemlandet. Bemærk at der er krav til ansættelsesvilkårene.

Medarbejderen må ikke begynde at arbejde før tilladelsen foreligger.

Har vedkommende arbejds- og opholdstilladelse i Danmark som fodermester og stadig er i arbejde (2. gangs ansøger som fodermester)

Der skal søges arbejds- og opholdstilladelse hos SIRI inden ansættelsens start. Ansøgningen skal være indsendt og der skal være optaget biometri hos politiet eller på ambassaden i hjemlandet inden medarbejderen begynder at arbejde.

Vær særligt opmærksom, hvis medarbejderen har været uden arbejde i en periode inden ansættelsen, da medarbejderen i så fald vil blive betragtet som førstegangsansøger og derfor ikke må arbejde før tilladelsen foreligger.

Forlængelse af ansættelse af statsborgere fra tredjeland, der har arbejds- og opholdstilladelse i Danmark som fodermestre

Der skal søges arbejds- og opholdstilladelse hos SIRI inden den tidligere tilladelse udløber. Kan gøres online. Der skal oprettes sagsbestillings ID, betales gebyr og der skal være optaget biometri hos politiet eller på ambassaden i hjemlandet.

Ansøgningen skal være indsendt, og der skal være optaget biometri inden den tidligere tilladelse udløber.

De må gerne arbejde mens ansøgningen er under godkendelse ved SIRI.

Kontakt os

Vi er klar til at hjælpe
Gry

Gry B. Nielsen

Jurist
96153056
Annette N Christensen

Annette N. Christensen

Revisorassistent
96153086

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram