Om osMedarbejdereKarriereKontakt

Virksomhedsoverdragelse

- Det er en stor beslutning, at købe eller sælge en virksomhed

Mange års erfaring

Det er vigtigt, at der er styr på så meget som muligt i forbindelse med overdragelsen. ReviFjord har mange års erfaring med virksomhedsoverdragelse, og hjælper derfor meget gerne i den proces, at virksomhedsoverdrage.
Rådgivning på trappe om virksomhedsoverdragelse

Rådgivning

Vi har tidligere bistået med rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af bl.a. tandlægeklinik, lægepraksis, cafe, cateringfirma.

Du er velkommen til at kontakte vores jurister, for at få en uforpligtende drøftelse af dine muligheder.
RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED FINANSIERING HERUNDER, BUDGETTER OG LIGN.
UDARBEJDELSE AF DEN SKRIFTLIGE AFTALE OM SELVE OVERDRAGELSEN
GENNEMGANG AF LEJEKONTRAKTER, LEVERINGSAFTALER OG LIGN.
RÅDGIVNING VEDR. SKAT
RÅDGIVNING VEDR. VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE AF ANSATTE
RÅDGIVNING VEDR. VIRKSOMHEDSSTRUKTUR OG SELSKABSFORMER

Virksomhedsoverdragelse

Formuefællesskab eller særeje

SENIOR DEVELOPER

HVAD BETYDER DET, AT MAN BLIVER GIFT?

Ved indgåelse af ægteskab opstår der automatisk formuefællesskab. De fleste mærker ikke formuefællesskabet, når de er gift, da hver ægtefælle stadig råder over egne aktiver og hæfter for egen gæld.

Formuefællesskabet får først rigtig betydning, når ægteskabet ophører, da formuefællesskabet egentlig betyder, at der skal ske en ligedeling af alle aktiver fratrukket gæld ved skilsmisse og død.

Ud over formuefællesskabet opstår der en ret til at sidde i uskiftet bo, samt en arveret mellem ægtefællerne. Hvis førsteafdøde har børn udgør ægtefællearven halvdelen af det førsteafdøde efterlader sig, er der ingen børn udgør den det hele.

HVILKE MULIGHEDER ER DER?

UX DESIGNER

Hvis ligedeling ikke er en hensigtsmæssigt ved ophør af ægteskabet, skal man overveje at lave en ægtepagt. Ved ægtepagten bør der tilstræbes en løsning, der sikrer, at begge parter kan videreføre en fornuftig tilværelse efter en skilsmisse. Dette opnås som regel ved en brøkdelsløsning, hvor en andel gøres til særeje og en andel til fælleseje. 

Ægtepagten kan derudover være med til at sikre længstlevende ægtefælle både i forhold til førsteafdødes kreditorer, men også i forhold til udredning af arv til eksempelvis særbørn.

Ægtepagten kombineres ofte med et testamente, der sikre længstlevende bedst muligt, og som samtidig tager stilling til arvens fordeling ved længstlevendes død. Hvilken løsning der skal vælges afhænger af ens situation.

PROJECT MANAGER

HVILKE OVERVEJELSER BØR MAN GØRE SIG?

Hvis man ejer en virksomhed eller andre aktiver af større værdi, bør man overveje, om man ønsker en ligedeling af aktiverne i tilfælde af skilsmisse. Man bør derudover overveje, om man rent faktisk kan beholde virksomheden/ aktivet, hvis man ender i en skilsmisse, hvor der skal ske en ligedeling.

I forhold til landbrugsejendommen skal man være særligt opmærksom på, at udskudt skat, dvs. avanceskat ikke er en gæld, der kan fratrækkes fuldt ud i boopgørelsen. Dette kan ofte medføre, at der rent faktisk sker en skævdeling til fordel for den ikke ejende ægtefælle.

Man bør derudover tænke igennem, hvorledes man er stillet i tilfælde af ægtefællens død. Man skal være særligt opmærksom på dette, hvis ægtefællen har særbørn, da der i så fald kun kan siddes i uskiftet bo, hvis særbørnene giver samtykke. Derudover bør situationen tænkes igennem, hvis den ene ægtefælle er insolvent, da skilsmisse eller død vil betyde, at den solvente ægtefælle skal aflevere halvdelen af sin formue til den insolvente ægtefælles kreditorer.

Eksempel

Papir med statistik
Du risikerer at miste gården ved skilsmisse, hvis du ikke har oprettet særeje:

Hanne og Ole skal desværre skilles. Ole er 40 år og ejer en landbrugsejendom, som han har købt for 20 år siden. Ole har i sin tid betalt 15 mio. kr. for ejendommen. I forbindelse med skilsmissen skal gården vurderes og de har i den forbindelse haft en ejendomsmægler ude og kigge på gården. Mægleren har vurderet ejendommen til 20 mio. kr. Ole skal ved et salg betale 2,5 mio. kr. i skat. Skatten er i regnskabet angivet som en ”udskudt skat” og er trukket fra inden opgørelsen af hans egenkapital.

Det har været en hård tid på landbruget og det har tæret på ægteskabet. Ole har været nød til at optage lån i ejendommen pga. den manglende indtjening og i dag skylder Ole 16 mio. kr.

Ole ønsker at beholde ejendommen, men da Hanne og Ole har formuefællesskab skal Hanne have halvdelen friværdien i ejendommen med derfra. Hanne har ingen opsparing, da hendes løn har været brugt til at betale de daglige omkostninger til mad og tøj og lign.

Ole har sammen med sin rådgiver opgjort hans formue. Der er stor forskel på, hvordan Ole er stillet alt afhængig af om han vælger at blive på gården eller om han vælger at sælge gården da Ole ikke kan få lov til at trække hele den udskudte skat fra, hvis han bliver på ejendommen, da skatten først skal betales ved salg.

Oles formue ved salg af ejendommen

Aktiver:
Landbrugsejendom 20 mio. kr.

Gæld 16,5 mio. kr.

Skat 2,5 mio. kr.

Formue 1 mio. kr.

Hanne skal have 500.000 kr. med derfra, hvis Ole sælger gården i forbindelse med skilsmissen

Oles formue hvis han beholder ejendommen

Landbrugsejendom 20 mio. kr.

Gæld 16,5 mio. kr.

Skat 1,0 mio. kr.

Formue 2,5 mio. kr.

Hanne skal have 1,25 mio. kr. med derfra hvis Ole beholder gården efter skilsmissen.

Ole vælger at beholde gården

Banken låner ham 1,25 mio. kr., som han betaler til Hanne.

Ole driver gården videre de næste 2 år, men han synes det er rigtig svært at stå for det hele alene og den ekstra gæld på 1,25 mio. kr. tynger hans økonomi. Han vælger derfor at sætte gården til salg.

Oles formue efter salget ser således ud:

Aktiver:
Landbrugsejendom 20 mio. kr.

Gæld 17,75 mio. kr.

Skat 2,5 mio. kr.

Formue -0,25 mio. kr.

Ole ender med at sidde tilbage med en gæld efter salget og Ole fortryder, at han i sin tid valgte at beholde gården. Han fortryder derudover, at der ikke blev oprettet særeje, da Ole og Hanne blev gift, da han synes det er uretfærdigt, at han skal sidde tilbage med en gæld mens Hanne er kommet ud af ægteskabet med en formue.

Få rådgivning her 

Kontakt os nu

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram