Om osMedarbejdereKarriereKontakt

Fordele ved at oprette et selskab

Der er mange fordele ved at drive virksomhed i selskabsform

Selvom der er mange fordele ved at drive virksomhed i selskabsform, bør man imidlertid være opmærksom på, at pengeinstitutterne kan kræve, at man som selskabsejer hæfter personligt for selskabets mellemværende med pengeinstituttet, dvs. hæfter med sin personlige formue og aktiver over for pengeinstituttet. Man kommer dog aldrig til at hæfte med sin personlige formue over for andre end pengeinstituttet.

Hvis man har et selskab, skal man også være klar over, at selskabets ledelse hvert år skal aflægge en årsrapport, der indsendes til Erhvervsstyrelsen og derefter er offentligt tilgængelig.

Hæftelse

Ingen personlig hæftelse, hvilket betyder, at man kun hæfter med den kapital, der er skudt ind i selskabet. Ved at drive virksomhed i selskabsform hæfter man alene med hele din personlige formue og aktiver. På den måde begrænser man sin risiko, og hvis selskabet bliver mødt med erstatningskrav, vil det kun være selskabet, der hæfter med sin formue
Selvom der er mange fordele ved at drive virksomhed i selskabsform, bør man imidlertid være opmærksom på, at pengeinstitutterne kan kræve, at man som selskabsejer hæfter personligt for selskabets mellemværende med pengeinstituttet. Man kommer dog aldrig til at hæfte med sin personlige formue over for andre end pengeinstituttet.

Holding

Hvis man er flere ejere i virksomheden, er det en fordel at drive virksomheden i selskabsform og i en sådan situation bør hver ejer have sit eget holdingselskab. Dette giver mulighed for, at ejerne uafhængigt af hinanden kan fastlægge den udbyttepolitik, der er optimal for den enkelte ejer 
Hvis der stiftes et holdingselskab og et driftsselskab kan man "genbruge" kapitalindskuddet fra holdingselskabet i driftsselskabet
Hvis man har et holdingselskab, kan man kreditorsikre sig ved at flytte opsparede overskud fra driftsselskabet op i holdingselskabet som udbytte
Hvis man befinder sig i en følsom branche med stor konjunkturfølsomhed/-udsving, er det en fordel at have et holdingselskab
Hvis man er afhængig af få store kunder, er det en fordel at have et holdingselskab tilknyttet driftsselskabet

Skat

Hvis et holdingselskab er tilknyttet driftsselskabet, og holdingselskabet ejer mere end 10 % af driftsselskabet, kan der skattefrit udloddes udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet
Overskud, der bliver i selskabet, beskattes kun med 22 %
Flere muligheder for investering af overskud, idet opsparede overskud i selskabet kun er beskattet med 22 %

Formalia

Der er gennemreguleret lovgivning på området i form af selskabsloven, årsregnskabsloven og skattelovgivningen
Hvis man har et selskab, skal man også være klar over, at selskabets ledelse hvert år skal aflægge en årsrapport, der indsendes til Erhvervsstyrelsen og derefter er offentligt tilgængelig

Gode fordele i øvrigt

Der er noget prestige knyttet til at drive virksomhed i selskabsform
Det er nemmere at skaffe kapital til et selskab frem for til en personlig drevet virksomhed
Det er nemmere at finde gode samarbejdspartnere, idet et selskabs leverandører er sikre på, at der altid er en vis kapital tilstede i selskabet som følge af reglerne i selskabsloven
Computer

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram