Om osMedarbejdereKarriereKontakt

Konflikthåndtering og konfliktmægling

Konflikter er en uundgåelig del af det at arbejde sammen og er ikke nødvendigvis noget negativt.

Alligevel har nogle af os det ikke så godt med konflikter. Vi er famlende over for dem og ved ikke, hvordan vi skal reagere. Vi forbinder konflikter med ubehag og undgår dem måske for i stedet at bruge tid og kræfter på at gruble over dem. De følger os som småsten i skoen og sidder og gnaver, hvis vi ikke gør noget ved dem.

Mindre konflikter løser sig ofte

Konflikter kan involvere én eller flere personer, en gruppe, en afdeling eller en hel arbejdsplads. Mange små konflikter løser sig uden, at vi egentlig tænker over det. 

Det kan være små uenigheder eller misforståelser, som vi forstår at tale om og løse uden, at vi opfatter situationerne som egentlige konflikter.

Konflikter kan udvikle os

Konflikter kan have mange underliggende årsager og bunde i f.eks. reelle faglige uenigheder om fremgangsmåder eller antagelser. Der er gode muligheder for udvikling i uenigheder, hvis arbejdspladsen har en kultur, der opfatter uenighed som en styrke og har en god tradition for at spejde efter guldkorn i uenighederne frem for at betragte det som unødigt bøvl.

Uenighed eller konflikt?

Vi oplever alle, at vi både privat kan være uenige med andre. Når vi er uenige, er det altid om ”noget” – om en sag eller en måde at agere på.

Det kan godt være, at det kun er den ene part, der oplever en konflikt. Hvis f.eks. din kollega er vred eller irriteret på dig over noget, du har sagt eller gjort, så er I i konflikt – uanset, hvordan du oplever situationen.


En konflikt er nemlig;

En uenighed, hvor en eller flere af de involverede bliver følelsesmæssigt involveret, så der opstår spænding mellem parterne.

I en uenighed kan vi godt acceptere hinandens forskellige holdninger og diskutere sagen frem og tilbage. 

Konflikten opstår først, når vi tager dét, den anden siger eller gør, personligt og reagerer med at blive vred, irriteret, ked af det osv.

Den lille forskel

Hindring og Ressourcer - Model
Som mennesker er vi forskellige, og vi ser og opfatter verden omkring os forskellig. Se blot figuren herover, som lidt karikeret skitserer to sider af samme sag.

Nogle af os tager vort udgangspunkt i den blå kasse, og andre af os tager afsæt i den grønne.

Figuren illustrerer to forskellige tankesæt og tilgange til hinanden og verden. Det er rigtigt godt at være opmærksom på, når vi gerne vil nå hinanden i en dialog.

Se evt. også afsnittet samarbejde, hvor du kan læse om vore forskelligheder som mennesker.

Konflikt eskalerer

Andre uenigheder eskalerer og bliver til ubehagelige situationer, som kan give en negativ stemning og spænding mellem parterne. 

Konflikter kan vokse langsomt eller udvikle sig lynhurtigt. Normal daglig omgangstone får mere kant, og vores adfærd overfor hinanden kan blive mere og mere aggressiv.

Konflikter kan udvikle os

Konflikter kan have mange underliggende årsager og bunde i f.eks. reelle faglige uenigheder om fremgangsmåder eller antagelser. Der er gode muligheder for udvikling i uenigheder, hvis arbejdspladsen har en kultur, der opfatter uenighed som en styrke og har en god tradition for at spejde efter guldkorn i uenighederne frem for at betragte det som unødigt bøvl.

Konflikthåndtering - en personlig kompetence

Konflikter og konflikthåndtering handler om mennesker og det, der sker mellem os, når vi skal fungere sammen. Evnen til at håndtere konflikter er en personlig kompetence, som vi kan udvikle, så vi bliver gode til at håndtere de konflikter, der uvægerligt vil opstå omkring os. Konflikthåndtering starter altid med dig selv og din evne og vilje til at blive på egen banehalvdel og gå efter bolden og ikke manden. Det kræver respekt for den anden, viden om sig selv og ikke mindst viden om, hvordan det er hensigtsmæssigt at reagere og agere for at nedtrappe og håndtere en konflikt.

Kend dig selv

Et rigtigt godt værktøj til at imødegå konflikter og tage dem i opløbet er selvbevidsthed og bevidsthed om kommunikationen os imellem. Der ligger altid et eller andet usagt og nogle gange ikke-erkendt behov bag en konflikt. Jo mere bevidst parterne er om sig selv, deres egne følelser, tanker og behov i en given konflikt, desto større sandsynlighed er der for, at konflikten ikke løber løbsk men kan håndteres hensigtsmæssigt. Jo større selvforståelse parterne har, jo lettere er det ofte at rumme sig selv i en konflikt. Det er lettere at sætte sig ud over egne behov og lytte til og prøve at forstå modparten uden at føle sig angrebet. Det hjælper med til at nedtrappe konflikten og bringe parterne nærmere en løsning.

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handsetarrow-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram