Om osMedarbejdereKarriereKontakt

Forbyg konflikter

Konflikter er et livsvilkår, når vi agerer sammen med andre. Det betyder ikke, at vi ikke kan gøre noget for at forebygge dem, så antallet af dem mindskes. De to illustrationer herunder er eksempler på, hvordan vi har forskellig tilgang til konflikter. Nogle går ind i dem, andre undgår dem.

Jo før en konflikt adresseres, jo bedre er chancerne for at løsne op for den, før den bliver giftig og forpester det ellers gode arbejdsmiljø.
Underskrivning af papir om konflikter

3 tilgange til konflikt

Der er kort sagt tre forholdemåder til konflikter:

AT UNDVIGE

AT REAGERE AGGRESSIVT

AT MØDE KONFLIKTEN MED ÅBENHED

Alle mennesker har fra barnsben indlært sig særlige måder at reagere på i ubehagelige situationer, såkaldte konfliktmønstre. Det er altid bedst at bevare roen og forholde sig åbent til konflikterne. For nogle kan det være rigtigt svært, mens det for andre er lettere. Det er ikke hensigtsmæssigt at undvige konflikter eller reagere aggressivt.

Hvad er dit adfærdsmønster ? Hvis du kender det, er du allerede et skridt på vejen, fordi du har valget om at arbejde på at ændre din adfærd, hvis den er uhensigtsmæssig.

Andre nedtrappende forhold

Andre faktorer kan også være med til at forebygge konflikter. F.eks. kan klare spilleregler og faste rammer for, hvordan en konflikt skal gribes an, gøre det lettere at finde en god udgang på situationen.

Følelserne kan nemt blive aktiveret og få indflydelse på dialogen om en konflikt. De kan bringe os i en forsvarsposition, hvor det er svært for os at være professionelle og forholde os til fakta. F.eks. kan en ellers berettiget kritik udvikle sig til en konflikt uden, at der rent objektivt var anledning til det.

Kulturen på arbejdspladsen kan påvirke udviklingen af konflikter i både positiv og negativ retning. Værdierne i den enkelte virksomhed har stor indflydelse på tilgangen til konflikter og dermed også succes med at nedtrappe og løse dem.

God ledelse er også en vigtig ingrediens, som kan være medvirkende til at håndtere konflikter konstruktivt. Klare rammer for arbejdets udførelse er f.eks. en afgørende faktor for trivsel og dermed også minimering af evt. konflikter.

"VÆR VENLIG NÅR DET ER MULIGT. DET ER ALTID MULIGT"
- DALAI LAMA

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handsetpointer-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram