Om osMedarbejdereKarriereKontakt

Samarbejde

Skab et godt samarbejde på arbejdspladsen

Et positivt arbejdsmiljø og et godt samarbejde er skabt af mange forskellige ting

God ledelse, gode arbejdsforhold, fornuftig arbejdsfordeling, positivt indstillede medarbejdere og meget andet.

Samarbejde handler om dialog og en fælles forståelse. Vi behøver ikke alle være bedste venner for at kunne samarbejde, men vi skal respektere hinanden og behandle hinanden ordentligt

Ledelsen har ansvaret for, at kerneopgaven er klart og tydeligt defineret, og medarbejderne har ansvaret for at spille aktivt med i løsningen af denne opgave.
Møde om samarbejde

Klar definition af kerneopgaver

Vi indgår i et arbejdsfællesskab, hvor vi skal samarbejde om at løse en kerneopgave. Vi har som medarbejdere brug for, at denne kerneopgave er klart og tydeligt defineret. Hvis det ikke er tilfældet, kan der opstå problemer. Samarbejdet kan begynde at knirke, fordi vi måske begynder at arbejde ud fra egne overbevisninger og egen forståelse af opgaven.

De to vigtige spørgsmål at besvare som leder for at understøtte det gode samarbejde er:

Hvad er kerneopgaven

Hvordan bliver den løst

Lederen sætter fundamentet til godt samarbejde

Det betyder ikke, at lederen har udtømmende svar på opgavens løsning; men lederen kan udstikker rammerne og være med til at understøtte, at opgaven bliver en fælles opgave.

Lederen skal sætte stenene til et solidt fundament for godt samarbejde og sørge for, at forudsætningerne i form af tid og kompetencer er til stede. Derefter følger lederen arbejdet på afstand men dog så tæt, at der hurtigt kan tages højde for spørgsmål eller problemer. Måske lederen efter opstart undervejs skal hjælpe med at prioritere indsatserne.

Samarbejde er en fælles opgave

Selvom lederen har en god opgave i at sætte rammen for godt samarbejde, har medarbejderne også et stort ansvar for, at det gode samarbejde om kerneopgaven fungerer.

Det er her, vi kan tale om, at vi ikke behøver være allerbedste venner – men vi skal udvise respekt for hinanden. Det er vigtigt at holde fokus på bolden og ikke ”gå efter manden”. Gør vi det sidste, kan problemerne hurtigt stå i kø og med lynets hast forvandle sig til konflikter.
Læs om konflikt her

Det skal være sjovt at drive en økonomisk sund virksomhed

Anders og Line Vanggaard H. Pedersen

Anders & Line Vanggaard H. Pedersen

Hjulskov I/S, Jerslev i Nordjylland
Derfor har vi indført et årligt tjek på samarbejdet i vores I/S

Det går ud på, at vi undervejs bliver stillet ind på samme kanal og undgår baggrundsstøj, fordi vi er opdaterede på strategi og får talt sammen om noget af det, vi nok ellers ikke ville få sat fokus på.

Vi får mere ro i hverdagen og gode betingelser for at have det sjovt med at drive en økonomisk sund virksomhed.

Et årligt tjek på samarbejdet betyder for os, at vort samarbejde kører meget bedre, fordi vi ved, hvor vi har hinanden.
Vi kan klart anbefale andre at lægge et årligt tjek i kalenderen
Læs mere om at give samarbejdet et tjek

Start med dig selv

Du vælger selv din indstilling til dagen, når du står op. På med den positive hat, så du er frisk på den forskellighed, du går i møde.

Denne model viser, hvordan vi kan være forskellige i vores adfærd. Vi hopper alle rundt i alle fire felter i løbet af en dag, men vi har ét eller flere felter, der er mest naturlige for os at agere ud fra.

Udgangspunktet for godt samarbejde er, at der er flere parter, som vil hinanden. Det er altid godt at starte med sig selv. Kik på figuren, find din egen favoritposition og bemærk karakteristika ved de øvrige felter. De agerer anderledes end dig i hverdagen. Tag højde for det i din egen adfærd, når du møder dem. Så er du godt på vej til at spille andre gode frem for at blive irriteret over, at de tænker og agerer anderledes end dig.

Tag også højde for kulturforskelle. Forskellige kulturer har forskellige karakteristika, som du som leder med fordel kan tænke ind.
Dics model
5 R-modellen

Målet – hvor skal vi hen?

Vi har alle brug for at vide, hvad kerneopgaven og målet med arbejdet er. Er vi i tvivl, er det OK at spørge.

Denne model - 5 R-modellen - kan i mange tilfælde hjælpe med til at skabe klarhed og enighed på en arbejdsplads, i en gruppe eller et team:

Retning - hvor skal vi hen?

Rammer - hvilke rammer arbejder vi i?

Roller - hvem gør hvad?

Regler - hvordan vil vi omgås hinanden

Relationer - når vi arbejder bevidst med de 4 foregående punkter og italesætter dem, arbejder vi samtidig aktivt med de relationer, der er afgørende på en god arbejdsplads. Det er i høj grad med til at styrke samarbejdet.

Nogle laver en plakat med en ”grundlov” for deres omgang med hinanden. Den bygger på værdier og det, de vil møde hinanden med.

Andre har fokus på samarbejdet ved mere eller mindre struktureret at tale om nogle af de 5 pinde på deres jævnlige møder.

Karakteristika for ægte samarbejde

Der er ifølge flere forskere 5 gennemgående træk, som karakteriserer ægte og holdbart samarbejde.

De skal alle 5 være til stede for, at en gruppe kan være fuldt effektiv og have et godt samarbejde. Det bygger op med nr. 1 som fundament, hvorpå de øvrige punkter kommer til.
1.  
Vi stoler på hinanden og har tillid til, at vi alle vil hinanden det bedste
2.  
Vi involverer os med nysgerrighed i uenighed og konflikter om idéer
3.  
Vi forpligter os til og engagerer os aktivt i beslutninger og handlingsplaner
4.  
Vi holder hinanden ansvarlige for at overholde planer og det, vi har lovet hinanden
5.  
Vi fokuserer på at opnå fælles resultater og fejrer det, når vi er i mål.

Brug din energi klogt - lad din brokdims blive i lommen

Vi kan alle blive forvirrede og lettere frustrerede og forfalde til at ”lufte vores brokdims”.

Vi ”lufter brokdimser”, når vi forfalder til snak om noget, vi reelt set ikke kan gøre noget ved …… eller noget, som det er lettere at brokke sig over til andre end at adressere og få ud af verden.

Det er gift for godt samarbejde!

Figuren herunder kan bruges som billede på indholdet i vores arbejdsdag.

Der er ting, som

- Vi selv har fuld kontrol over – grøn cirkel
- Vi har indflydelse på – gul cirkel
- Er helt ude af vor kontrol og indflydelse og et vilkår, vi må leve med

Brug energien klogt i hverdagen. Koncentrér dig om det, du har fuld kontrol over. Helt som i dartspil giver det dig mest at ramme midt i skiven i grønt felt.

Eller brug din energi i gult felt på områder, hvor du kan gøre din indflydelse gældende.

At ræse rundt i rødt felt og lufte sin brokdims er spild af både din egen og andres energi, og det er ikke befordrende for godt samarbejde.

Sæt sammen jagten ind på at ramme plet i grønt og gult felt og hjælp hinanden med at sende brokdimserne til Langtbortistan.
Kontrolmodellen - Samarbejde

Det er klog brug af din energi

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
pencilcogphone-handsetarrow-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram