Om osMedarbejdereKarriereKontakt

Planlægning af generationsskifte

Hjælp til at få lavet en god overgang

GENERATIONSSKIFTE

Generationsskifte i en familieejet virksomhed bunder som regel i et ønske om, at næste generation i familien overtager virksomheden og fører den videre.

For at øvelsen skal lykkes for den unge generation, er det vigtigt at være godt klædt på og kompetent både fagligt og ledelsesmæssigt. Det er også vigtigt, at den unge selv ønsker at overtage og videreføre virksomheden.
En gruppe mænd - Planlægning af generationsskifte

Overdragelse af den familieejet virksomhed

Møde om planlægning

HJÆLP TIL OPSTART

Parterne skal have talt tingene igennem og lavet gode aftaler om fremtidigt samarbejde. 

Det er med til at sikre, at generationsskiftet lykkes godt og forløber så gnidningsløst som muligt.

Her kan det være en god idé at tage en ekstern ind til at trykprøve de ”bløde” aspekter af det tænkte generationsskifte, mens økonomi- og juridiske konsulenter tager sig af den mere fact baserede del.
Budepar

HJÆLP EFTER BRYLLUPSREJSEN

Et generationsskifte kan godt beskrives som et ægteskab og et hvilket som helst andet samarbejde. Vi starter med en forelskelse i en idé, som vi får sat på skinner. Derefter kører toget som et ægteskab på bryllupsrejse. 

En tid efter har forelskelsens tåge lagt sig, og så kommer hverdagen med rugbrød, der vipper enderne op. Virkeligheden viser sig, og der er måske brug for at justere lidt ind på nogle områder.
Computer med modeller - Planlægning

FIND DEN GODE MODEL

Når vi går ind i den ”bløde del” af et generationsskifte, starter vi med at lytte til parterne for at høre, hvad de selv forestiller sig. Har de tænkt over en bestemt model for fremtidigt samarbejde ? Har de tænkt rollefordeling osv.

Derefter går vi med gode spørgsmål ind og afdækker parternes forventninger til både form og indhold i generationsskiftet. Vi finder sammen med parterne frem til en model og trykprøver den, før vi hjælper parterne med at lave en god aftale om, hvordan det fremtidige samarbejde parterne imellem skal forløbe.

Eksempler på nogle af spørgsmålene:
- Ønsker den ældre generation f.eks. reelt at lade både ledelse og ejerskab gå fuldt og helt videre uden at skulle have noget at have sagt ?

- Ønsker parterne, at den ældre generation fortsat er aktiv i virksomheden – hvis ja, hvordan ?

- Hvordan synliggør parterne udadtil, at der nu er sket et generationsskifte og måske også et skifte i rollefordelingen.
Timeout håndtegn

FOKUS PÅ SAMARBEJDET - BRUG FOR TIMEOUT

Parterne i et generationsskifte kan efter 1-2 års samarbejde have glæde og gavn af en time-out, hvor de i ro og mag kan få talt om tiden siden generationsskiftets realitet.

Det giver rigtig god mening at få en snak og gøre status over både det gode og det evt. mindre gode i hverdagen. Hvad fungerer, og hvor skal der justeres lidt ?

Tiden er godt givet ud, fordi snakken kan være med til at forhindre, at der fremadrettet kommer grus i maskineriet. 

Nogle ting bliver taget i opløbet, og andre ting når slet ikke at blive til problemer, fordi de er blevet drøftet, og der er blevet lavet aftaler.

Det er ulig lettere at forebygge uenighed end at løse op for den!

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram