Om osMedarbejdereKarriereKontakt

Strategi

Strategi kommer af det græske ord strategia og betyder feltherrekunst. I det gamle Grækenland blev det oprindeligt brugt om sammenhængen mellem militære magtmidler og politiske mål.

Hvorfor have en strategi

Hvorfor have en strategi?

Med en strategi får du overblik over den langsigtede plan for din virksomhed og de mål, I skal nå.

Strategien gør det muligt at fokusere ressourcerne om det fastlagte mål. Den giver retning til alle handlinger i virksomheden og er et sorterings- og prioriteringsredskab for ledelsen.

Fleksibel strategi

Fleksibel strategi

En strategi bliver sjældent gennemført i sin oprindelige form. 

Verden er omskiftelig, og derfor er en strategi rigtig på det tidspunkt, den bliver lavet. Den skal efterfølgende tilpasses hændelserne omkring virksomheden og vil derfor naturligt ende ud anderledes end tænkt fra starten.

Klar strategi giver fordele

Klar strategi giver fordele

En klar strategi gør det nemt for virksomheden at redegøre for, hvor den er på vej hen. 

Dette kan bruges over for såvel medarbejdere som interessenter som f.eks. finansieringsinstitutter og samarbejdspartnere.

1, 2 mange ejere

1,2 mange ejere

Især i virksomheder eller arbejdsfællesskaber med flere ejere giver det rigtig god mening at bruge tid og kræfter på at udarbejde en strategi. Selve drøftelsen af, hvad det er I vil sammen, er givtig for jeres samarbejde. I får også en god snak om, hvordan I vil nå de mål, I sætter jer.

Køreplan for arbejdet

Køreplan for arbejdet

I halen på den overordnede strategi følger en decideret handlingsplan, som beskriver tiltag frem mod målopfyldelsen. Denne handlingsplan er et godt redskab, når du skal følge op på, at alt forløber efter planen.

Mange værktøjer og tilgange

Mange værktøjer og tilgange

Der findes mange værktøjer til en handlingsplan. Du kan få alt lige fra enkle IT programmer til meget komplekse udgaver. Det er vigtigt, at du holder dig for øje, at du skal bruge redskaberne til at styre din strategiproces og ikke lade dig styre af værktøjerne. Måske er 1 eller 2 A4 ark rigeligt til at beskrive din strategi.

Der er mange teoretiske tilgange til strategiarbejdet og mange modeller. Det drejer sig igen om at finde noget, der passer til dit behov, så du får det resultat, der er behov for.

Skal du finde den næste udviklingsvej for dig selv, din virksomhed eller din familie ?

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
pencilcogdicephone-handsetcarthumbs-upquestion-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram