Om osMedarbejdereKarriereKontakt

Ansættelsesret

Vi rådgiver og vejleder indenfor ansætelsesret

Ansættelsesret og medarbejdere

Det er en forudsætning for det gode ansættelsesforhold, at rammerne og aftalerne er i orden. Det er krævende, at være arbejdsgiver i dag, og der stilles krav om indsigt i en lang række af regler, hvis arbejdsgiver skal undgå, at komme i problemer.

Vores jurister hos ReviFjord er med dig hele vejen, fra udformning af kontrakten, til gennemlæsning – vi sikrer at alt er præcis som det skal være og som det kræves.

Vi vejleder og rådgiver både arbejdsgiver og arbejdstager.
Rådgiver klar til at hjælpe med ansættelsesret

Ansættelsesret

Du kan læse mere om noget af det, som du skal være særligt opmærksom på indenfor ansættelsesret
Ansættelseskontrakter
Elever
Fleksjobbere
Arbejdstid
Opsigelse

Har du udenlandske medarbejdere?

Læs med her

Ansættelseskontrakter

En stor del af ansættelsesret er ansættelseskontrakter. Det kan godt betale sig, at gøre sig nogle overvejelser inden man aftaler vilkårene for ansættelsen med den nye medarbejder. Ansættelseskontrakten skal gerne afspejle de forventninger du har til medarbejderen således, at I har et godt fundament for jeres fremtidige samarbejde. Det er vigtigt, at I får afstemt forventningerne til hinanden, så I undgår uoverensstemmelser. Såfremt I alligevel skulle blive uenige, er det mindst lige så vigtigt, at kontrakten danner et solidt juridisk fundament, så du ikke ender i en strid med fagforeningen.

Du skal overveje følgende

Skal medarbejderen være timelønnet eller fast månedslønnet
Skal medarbejderen ansættes på en joblønskontrakt
Er medarbejderen funktionær?
Hvordan skal medarbejderen være stillet i tilfælde af sygdom og barsel?
Skal medarbejderen have pension?

Uanset hvad du vælger, så har du pligt, til at udarbejde en ansættelseskontrakt til alle dine medarbejdere. Hvis ansættelsen varer mere end 1 måned, og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer.

Du skal i ansættelseskontrakten give medarbejderen oplysning om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.
Du skal være opmærksom på, at der er en række minimumskrav i ansættelsesbevisloven til oplysninger, som ansættelseskontrakten skal indeholde. Oplysninger skal gives inden for en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt, også selv om ansættelsesforholdet eventuelt er ophørt forinden

Hvis du ikke har udleveret en ansættelseskontrakt til dine medarbejdere, eller hvis din kontrakt er fejlagtig eller mangelfuld, så risikerer du, at komme til, at betale en godtgørelse til medarbejderne.

Hvis du har brug for sparring omkring vilkårene for din medarbejdes ansættelse, eller du har brug for hjælp til udarbejdelse af ansættelseskontrakten eller andet indenfor ansættelsesret, så hjælper vi dig gerne.

Hos ReviFjord er vi eksperter indenfor ansættelsesret

Elever

Hvis du ansætter elever, skal du være meget opmærksom på, at du ikke må fravige overenskomsten, det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i overenskomsten, så du er sikker på at overholde den. Inden for landbruget, er det overenskomsten mellem GLS-A og 3F, der er gældende. Elevernes løn fremgår af overenskomsten, og det følger af overenskomsten, at deres løn skal reguleres hvert år pr. 1. marts.

Det er de færreste elever, der kun skal have deres grundløn. Der skal gives tillæg for arbejde på lørdage eftermiddage samt søn- og helligdage. Elever skal derudover have overarbejdsbetaling, hvis de pålægges merarbejde ud over arbejdsplanen.

Elever har krav på betaling til fritvalgsordning, og de skal tilmeldes en arbejdsgiverbetalt forsikring eller have pension. Ved manglende forsikring, kan arbejdsgiver blive erstatningsansvarlig.

Det er nok at have en uddannelsesaftale med din elev, da ansættelsesvilkårene fremgår af overenskomsten. Laver du en ansættelseskontrakt, kan du nemt komme til at fravige overenskomsten og det kan i værste fald koste dig en godtgørelse for mangelfuld ansættelseskontrakt. Så pas på.

Er du i tvivl om du overholder overenskomsten, er du altid velkommen til at kontakte os.
Elev - Ansættelsesret
Traktor

Fleksjobbere

Hvis du ansætter en fleksjobber, så skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt skal følge overenskomstvilkårene på området. Du skal derudover være opmærksom på, at fleksjobberen er beskyttet mod opsigelse på grund af forskelsbehandlingsloven.

Det er en rigtig god ide, at rådføre sig med en jurist forinden ansættelse af en fleksjobber. Vi hjælper dig så du ikke kommer på kant med ansættelsesretten.

ALTID DEN BEDSTE RÅDGIVNING

FÅ ET GODT RÅD

RING OG HØR, HVAD VI KAN HJÆLPE DIG MED

Arbejdstid

Du skal være opmærksom på, at dine medarbejderes gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke må overstige 48 timer over en periode på fire måneder. Medarbejderen skal derudover, have en samlet hvileperiode på mindst 11 timer indenfor hver 24 timers periode og indenfor hvert 7 døgn have et ugentlig fridøgn.

Der er dit ansvar som arbejdsgiver, at arbejdstiden overholdes.

Vi anbefaler, at du får en månedlig opgørelse over overarbejdstimer fra alle dine medarbejdere, så der ikke senere kan komme bevismæssig tvivl om, hvor mange timer medarbejderne rent faktisk har arbejdet.
Køer i stald

Opsigelse

Det er aldrig rart at opsige en medarbejder. Det er en rigtig god ide, at forberede sig inden medarbejderen opsiges, da det kan være med til, at forebygge efterfølgende konflikter.

Forinden du opsiger, skal du være opmærksom på, om din medarbejder er beskyttet mod opsigelse. Medarbejderen kan bl.a. være beskyttet af overenskomst, funktionærloven, forskelsbehandlingsloven eller ligebehandlingsloven. Du skal være særligt opmærksom, hvis medarbejderen er syg, gravid eller afvikler orlov.

Det er en rigtig god ide, at rådføre sig med en jurist inden opsigelsen og du er altid velkommen til, at kontakte os med henblik på sparring i forbindelse med opsigelsen. Vi hjælper gerne med udarbejdelse af selve opsigelsen eller en evt. fratrædelsesaftale.

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram