Om osMedarbejdereKarriereKontakt

Pensioner og forsikringer, begunstigelse

Hvem får din livsforsikring eller pensionsordning udbetalt, hvis du dør?

Det afhænger af, hvem der er begunstiget i ordningen.
I langt de fleste tilfælde anvendes begunstigelsesklausulen ”nærmeste pårørende”.

Nærmeste pårørende er i rækkefølge:

Ægtefælle/registreret partner
Samlever i fast forhold, dvs. de ved dødsfaldet bor sammen og har/har haft/venter barn eller har boet sammen i de sidste 2 år før dødsfaldet
Livsarvinger
Arvinger iht. testamente
Øvrige legale arvinger

Hvis du er ugift og vil begunstige en samlever (2. pladsen) skal du være opmærksom på følgende:

Pr. den 01-01-2008 ændrede man fortolkningen af begrebet ”nærmeste pårørende”, således at en samlever blev indsat på 2. pladsen, altså foran bl.a. livsarvinger. Tidligere var samlevere ikke omfattet af begrebet ”nærmeste pårørende”.

Hvis din ordning er tegnet før 01-01-2008 og du ønsker at begunstige din samlever forud for dine livsarvinger, bør du tjekke op med dit forsikringsselskab, pensionskasse og/eller bank, om begunstigelsen blev rettet i 2008 på bindende måde.

En nyligt afsagt dom i Højesteret har nemlig fastslået, at der skulle tages udtrykkelig stilling i forbindelse med ændringen i 2008 for at en samlever blev skubbet ind foran livsarvinger mv., og at passiv accept ikke var nok.

Det må formodes, at forsikringsselskaber, pensionskasser og banker på baggrund af dommen følger op på, om man har sikret, at kundens begunstigelsesklausul har det ønskede indhold, men er du i målgruppen ugift samlevende, der vil sikre, at midlerne tilflyder din samlever og ikke dine børn ved din død, bør du rette henvendelse til dit forsikringsselskab mv. for at være på den sikre side.

Særligt om begunstigelsesklausulen "nærmeste pårørende"

Hvis der står ”nærmeste pårørende” i din begunstigelsesklausul, skal du være meget opmærksom på, hvordan denne fortolkes, da der er forskel på, om ordningen og begunstigelsen er oprettet før eller efter den 01-01-2008:

HVIS ORDNINGEN ER OPRETTET EFTER 01.01.2008

”Nærmeste pårørende” er I prioriteret rækkefølge:
Ægtefælle
Samlever i ægteskabslignende forhold, hvor et af følgende gælder:
A: Ved dødsfaldet har I boet sammen i to år.
B: Ved dødsfaldet bor I sammen og har, har 
     haft eller venter barn sammen.
Børn
Arvinger ifølge testamente
Øvrige arvinger efter arveloven (forældre, bedsteforældre osv.)
Hvis der ikke er nogen arvinger, bliver pengene udbetalt til boet.

HVIS ORDNINGEN ER OPRETTET FØR 01.01.2008

”Nærmeste pårørende” er I prioriteret rækkefølge:
Ægtefælle
Livsarvinger, dvs. børn, børnebørn osv.
Arvinger ifølge testamente
Øvrige arvinger efter arveloven (forældre, bedsteforældre osv.)
Hvis der ikke er nogen arvinger, bliver pengene udbetalt til boet.
Hvis der står ”nærmeste pårørende” i din begunstigelsesklausul, skal du være meget opmærksom på, hvordan denne fortolkes, da der er forskel på, om ordningen og begunstigelsen er oprettet før eller efter den 01-01-2008:
Henrik Aavild
Kontakt vores ekspert på området

HENRIK AAVILD

Jurist
Direkte: 9615 3052
E-mail: haa@fjordland.dk
KONTAKT OS NU

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram