Om osMedarbejdereKarriereKontakt

Efterløn

Du skal være medlem af en a-kasse og have indbetalt til en efterlønsordning gennem en årrække for at have ret til efterløn.

Du skal også være rask og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du har været ledig op til efterlønnen, er det vigtigt, at du opfylder betingelserne for at få arbejdsløshedsdagpenge. Når du gør det, opfylder du også betingelserne for at få efterløn.

Kravene for at have ret til efterløn og hvordan din sats bliver beregnet, er det samme som for arbejdsløshedsdagpenge. Hvis du ønsker en fuld efterløn, altså helt ophører med dit tidligere lønarbejde eller din selvstændige virksomhed, er det forholdsvist simpelt at søge efterløn.

Der er dog også ved efterlønnen mulighed for at fortsætte en bibeskæftigelse, lave en tidligere hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse eller starte en ny bibeskæftigelse. Det vil give modregning i din efterløn for de timer, du bruger på virksomheden.

Ved den mest brugte ordning må du have maks. 400 timer om året i virksomheden og et dækningsbidrag på maks. ca. 80.000 kr./året.

Eksempel på egen virksomhed som efterlønner
Har du f.eks. haft en frisørsalon, inden du får ret til efterløn, kan du fortsætte med det, blot du er opmærksom på at holde det under de givne grænser.
Du skal sandsynliggøre, at virksomheden kan holdes på under 400 timer om året. Det vil kræve, at du får opsagt evt. medhjælp, skærer åbningstiderne væsentlig ned, evt. sælger noget af udstyret, og hvad der ellers er muligt for at dokumenterer, at du holder virksomhedens aktivitet under 400 timer årligt, og et dækningsbidrag på maks. 80.000 kr./år.

Vi har hjulpet en del virksomhedsejere inden for forskellige brancher med at få overblik over mulighederne og fremskaffe den nødvendige dokumentation til A-kassen m.v., så vi kan helt sikkert også hjælpe dig.
KONTAKT OS
HåndtrykPenge stabel - Efterløn

Skattefri præmie

Hvis du ikke ønsker at gå på efterløn, selvom du har indbetalt til ordningen, kan du optjene et beløb i skattefri præmie.

2 års-reglen
Hvis du har ret til efterløn i 5 år, skal du først opfylde to års-reglen. Det gør du, når du har arbejdet mindst 3.120 timer i de første to år af din efterlønsperiode. Du kan ikke opfylde to års-reglen på under to år, men du kan godt bruge mere end to år på det, hvis du ikke arbejder fuld tid.

Optjening af skattefri præmie
Når du har opfyldt to års-reglen, begynder du at optjene den skattefri præmie. Hver gang du har arbejdet i 481 timer (svarende til et kvartals fuldtidsarbejde), har du optjent 1 præmie. Hvis du arbejder fuldtid alt den tid, du har ret til efterløn, kan du maksimalt optjene 12 præmier.
1 præmie er ca. 13.800 kr., og du kan altså optjene op til ca. 165.000 kr., som er skattefrie.

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram